بیدار شدن شبانه برای ادرار
آپنه خواب, اختلالات خواب

ادرار کردن مکرر شبانه (ناکچوریا) ،علامت ناشناخته آپنه خواب

بیدار شدن مکرر شبانه برای ادرار کردن (ناکچوریا)   ناکچوریا با خیس کردن رختخواب در حین خواب متفاوت است. در […]