خواب شب و نور شهر
داروهای خواب

زولپیدم مشکل خواب شما را حل نخواهد کرد! اعتیاد زولپیدم

دیروز برای چندمین بار در طی سالهای اخیر از دوز مصرفی زولپیدم در یکی از بیمارانم شگفت زده شدم. متاسفانه […]