خروپف و آپنه خواب
آپنه خواب, خروپف و خرخر

تاثیر خروپف روی خواب و تست خواب برای خروپف

آیا خروپف بر خواب تان تاثیر می گذارد؟   شاید خروپف، سوژه بسیاری از لطیفه ها باشد، اما این موضوع […]